7 lệnh giúp theo dõi hiệu năng của Linux

Việc theo dõi hiệu suất và hiệu năng của hệ thống Linux vốn dĩ khá khó khăn, một phần do không có môi trường đồ họa, cũng như các chú thích hướng dẫn dễ hiểu. Nên ở bài viết này, mình xin chỉ ra 7 lệnh giúp theo dõi hiệu năng của Linux một cách tốt nhất.
Các lệnh này khá là phù hợp và đầy đủ cho đại đa số trường hợp.

TOP hoặc HTOP – Theo dõi process của Linux

Top và htop là câu lệnh được sử dụng rất thường xuyên để theo dõi các vấn đề như “CPU usageMemory usageSwap MemoryCache SizeBuffer SizeProcess PIDUserCommands” theo thời gian thực, ngoài ra còn cho phép sắp xếp theo mức độ sử dụng CPU và RAM.

# top
# htop

Lưu ý: top được tích hợp sẵn còn htop thì phải cài thêm thông qua yum/rpm, yêu cầu cài đặt sẵn epel-release

htop - 7 lệnh giúp theo dõi hiệu năng của Linux

VmStat – Thống kê sử dụng bộ nhớ ảo

Lệnh vmstat được dùng để xem thống kê của “virtual memory, kernerl threads, disks, system processes, I/O blocks, interrupts, CPU activity”, mặc định vmstat không được cài đặt sẵn mà được theo

package sysstat

# vmstat
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 1 0 368268 467160 66712 1098704  0  0  37  42  7  3 1 0 99 0 0

Lsof – hiển thị các file đang được mở

Thông thường lsof đã được cài đặt sẵn, nó giúp kiểu tra xem nhưng file đang được mở và hoạt động ở “disk, network sockets, pipes, devices and processes

Mình thường sử dụng để kiểm tra xem lý do vì sao không unmounted được các phân vùng/ổ đĩa do có file đang mở/ hoạt động

# lsof
COMMAND   PID  TID   USER  FD   TYPE       DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
systemd    1      root cwd    DIR       253,1   4096     2 /
systemd    1      root rtd    DIR       253,1   4096     2 /
systemd    1      root txt    REG       253,1  1523568   531011 /usr/lib/systemd/systemd
systemd    1      root mem    REG       253,1   20040   533052 /usr/lib64/libuuid.so.1.3.0
systemd    1      root mem    REG       253,1  261336   529828 /usr/lib64/libblkid.so.1.1.0
systemd    1      root mem    REG       253,1   90664   527268 /usr/lib64/libz.so.1.2.7
systemd    1      root mem    REG       253,1  157424   527280 /usr/lib64/liblzma.so.5.2.2
systemd    1      root mem    REG       253,1   23968   527432 /usr/lib64/libcap-ng.so.0.0.0
systemd    1      root mem    REG       253,1   19888   527453 /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
systemd    1      root mem    REG       253,1   19776   527123 /usr/lib64/libdl-2.17.so
systemd    1      root mem    REG       253,1  402384   527255 /usr/lib64/libpcre.so.1.2.0

Netstat – Thống kê về mạng

Được sử dụng để theo dõi các kết nối đến và đi trong hệ thống. Giúp tìm hiểu và gỡ lỗi

# netstat -a | less

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State
tcp    0   0 0.0.0.0:rsh-spx     0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 localhost:6379     0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:memcache    0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:mobrien-chat  0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:http      0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 localhost:smtp     0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:https      0.0.0.0:*        LISTEN

Iotop – Theo dõi Disk I/O

Cũng như htoptop, iotop theo theo dõi việc sử dụng I/O và các process đang hoạt động

# iotop

iotop

iostat – Theo dõi Input/Output

Cũng giống vmstat, nhưng iostat chỉ theo dõi I/O của hệ thống mà thôi, nó hỗ trợ các ổ đĩa, ổ đĩa mạng và thiết bị ngoại vi

# iostat

iftop – Theo dõi băng thông sử dụng

iftop - 7 lệnh giúp theo dõi hiệu năng của Linux

iftop được sử dụng để theo dõi băng thông giữa 2 host với nhau, nó liệt kê đầy đủ việc gởi nhận và tốc độ đang sử dụng.

Bạn có thể dùng để xem cái gì đang tiêu tốn dung lượng băng thông của VPS

# iftop

Bạn cũng có thể đọc qua bài viết

5 điều cần làm sau khi cài đặt Centos 7 Minimal

Để có thể biết cách cài epel-release và những thứ nên làm với một hệ thống mới tính sử dụng CentOS

Add Comment