Hướng dẫn cài đặt LSCache cho OpenLiteSpeed

Tối ưu tốc độ của WordPress thì tất nhiên phải thiết lập cache cho nó, nhưng nếu đã sử dụng OpenLiteSpeed làm webserver thì tại sao không dùng LSCache được tích hợp sẵn để thực hiện việc này?

Giống như mod_cache hay Varnish, ngoài việc hỗ trợ các nội dung động PHP, nó còn tùy chỉnh được rất nhiều tính năng cũng như hỗ trợ tùy chỉnh trong file cấu hình hoặc ngay trong file .htaccess.

Cơ chế cache được tích hợp sẵn, nên không cần một bước tạo Reverse Proxy như Varnish hay Nginx.

Yêu cầu hệ thống

 

Cấu hình Module Cache cho OpenLiteSpeed

Truy cập Server Configuration > Modules. Nhấn vào nút Add

Ở mục Module nhập cache

Ở mục Module Parameters nhập chính xác đoạn sau. Cái này có thể tùy chỉnh ở mức Virtual Host

enableCache 0
qsCache 1
reqCookieCache 1
respCookieCache 1
ignoreReqCacheCtrl 1
ignoreRespCacheCtrl 0
enablePrivateCache 0
privateExpireInSeconds 1000
expireInSeconds 1000
storagePath cachedata
checkPrivateCache 1
checkPublicCache 1

Cấu hình Rewrite Rule OpenLiteSpeed

Truy cập Virtual Host > Rewrite

Enable Rewrite : YES

Rewrite RulesrewriteFile /[đường dẫn đến file .htaccess]

Với tùy chọn này, OpenLiteSpeed sẽ tự động nạp Rule của file .htaccess mà không cần phải thay đổi thủ công trong WebAdmin nữa – Vẫn phải Restart nếu thay đổi như thường.

Vậy là đã xong phần thiết lập trên Server rồi, giờ đến lượt WordPress

Cài đặt Plugin LiteSpeed Cache cho WordPress

Truy cập Plugins > Add New > Tìm Plugin có tên LiteSpeed Cache cài đặt và kích hoạt plugin.

Trở về lại với OpenLiteSpeed WebAdmin, Graceful Restart OpenLiteSpeed

Kiểm tra hoạt động của LiteSpeed Cache

Trước hết phải logout tài khoản khỏi WordPress để biết cache có hoạt động không. Cách nhanh nhất vẫn là dùng Duyệt ẩn danh của trình duyệt

Chrome và các biến thể: Ctrl+ Shift + N

FireFox: Ctrl + Shift + P

Nhấn nút phải vào trang trình duyệt, chọn Inspect hay Kiểm Tra và chuyển qua Tab Network

Truy cập trang web của bạn, hãy chắc chắn rằng đã Graceful Restart OpenLiteSpeed sau khi cài đặt Plugin.

nhấn vào tên trang web ở trên cùng với Status là 200. Chuyển qua tab Header

Chuyển đến Response Headers.

Nếu bạn thấy như :

X-LiteSpeed-Cache: miss, X-LiteSpeed-Cache-Control:public,max-age=1800, X-LiteSpeed-Tag:F,B.1 (có thể khác với bạn) thì có nghĩa là đã thành công rồi, trang sẽ trước cache và sử dụng với những truy vấn sau.

Khi F5 lần 2, nó sẽ hiển kiểu như:

X-LiteSpeed-Cache: hitX-LiteSpeed-Cache-Control: public,max-age=1800 -> Đây là thông báo trang được lấy từ Cache ra.

Các lỗi thường gặp và cách sửa

Không có X-LiteSpeed-Cache Header hay X-LiteSpeed-Cache-Control Header

Có nghĩa là OpenLiteSpeed Webserver và cả LiteSpeed cache đều chưa được cấu hình hoàn chỉnh. Đảm bảo mọi thiết lập đều đúng, nếu không, hãy gỡ bỏ cả 2 và cài đặt lại

X-LiteSpeed-Cache luôn báo miss

X-LiteSpeed-Cache-Control xuất hiện nhưng không bao giờ thấy X-LiteSpeed-Cache: hit

Lỗi này thường nằm ở 3 lý do

Gặp lỗi khi thiết lập Cache Module: Truy cập WebAdmin và xóa Module Cache, xong thêm lại

Cache Plugin bị tắt: Kích hoạt trong WordPress

Sử dụng Multisite: Kích hoạt ở các trang con

Có X-LiteSpeed-Cache-Control Header Nhưng không có X-LiteSpeed-Cache: hit/miss

Nếu xuất hiện X-LiteSpeed-Cache-Control nhưng lại không có X-LiteSpeed-Cache – khác với bên trên là luôn miss

Kiểm tra là checkPublicCache có giá trị bằng 1 hay không

Cái này cả cấu hình Server và Virtual Host

X-LiteSpeed-Cache: no-cache

Cái này đơn giản là chưa Logout ra thôi 😀

 

2 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt LSCache cho OpenLiteSpeed

  1. Hướng dẫn về Mod PageSpeed đi bạn, mình thấy nó có file modpagespeed.conf nên muốn biết nó có hỗ trợ hay không

Add Comment